EKONT’un organizasyonu yapısal olarak işbirliği içinde çalışan özerk birimlerden oluşmaktadır. Organizasyonun en önemli bileşenini "Ar-Ge ve İş Geliştirme" birimi ve "İş Ortakları" ile birlikte çalışan "Teknoloji ve Projeler" birimi oluşturmaktadır.

Yatay bir yönetim yapısına sahip olan EKONT’un her birimi kendi içinde yapılanmaktadır. Teknoloji firması olmanın getirdiği ihtiyaçlar doğrultusunda organize olan EKONT’un ar-ge şirketi operasyonel olarak tamamen bağımsız bir şirket olarak faaliyet gösterir. Bu sayede iş geliştirme ve araştırma projeleri olgunlaşma ve ticarileşme süreci içinde tümüyle kendi ihtiyaçlarına göre yapılanabilmektedir.

EKONT, ana felsefesi ve stratejisi doğrultusunda iş ortaklıklarını organizasyonunun en önemli yapıtaşlarından biri olarak konumlandırmaktadır. Müşteri odaklı yaklaşım dahilinde, müşteri ihtiyaçlarına en uygun çözümü sağlayan iş ortakları ile paralel çalışarak uzmanlık alanını korur ve müşteri sorunlarına bütünsel çözüm getirir.

 

]]>
EKONT’un organizasyonu yapısal olarak işbirliği içinde çalışan özerk birimlerden oluşmaktadır. Organizasyonun en önemli bileşenini "Ar-Ge ve İş Geliştirme" birimi ve "İş Ortakları" ile birlikte çalışan "Teknoloji ve Projeler" birimi oluşturmaktadır.

Yatay bir yönetim yapısına sahip olan EKONT’un her birimi kendi içinde yapılanmaktadır. Teknoloji firması olmanın getirdiği ihtiyaçlar doğrultusunda organize olan EKONT’un ar-ge şirketi operasyonel olarak tamamen bağımsız bir şirket olarak faaliyet gösterir. Bu sayede iş geliştirme ve araştırma projeleri olgunlaşma ve ticarileşme süreci içinde tümüyle kendi ihtiyaçlarına göre yapılanabilmektedir.

EKONT, ana felsefesi ve stratejisi doğrultusunda iş ortaklıklarını organizasyonunun en önemli yapıtaşlarından biri olarak konumlandırmaktadır. Müşteri odaklı yaklaşım dahilinde, müşteri ihtiyaçlarına en uygun çözümü sağlayan iş ortakları ile paralel çalışarak uzmanlık alanını korur ve müşteri sorunlarına bütünsel çözüm getirir.

 

]]>
\\\"\\\"

]]>