Hakkmzda - EKONT Endüstriyel Kontrol PLC Otomasyon ve Biliim Sistemleri
  EKONT Endüstriyel Kontrol PLC Otomasyon ve Biliim Sistemleri .: Ana Sayfa | Site Haritasi | Iletisim :.  
    Son Güncelleme:<p>05.02.2010 16:23:49</p>  
Yeriniz | Ana Sayfa | Hakkmzda 17 ubat 2018, Cumartesi

Ekont Endüstriyel Kontrol ve Biliim SistemleriHakkmzda >

EKONT Endüstriyel Kontrol ve Biliim Çözümleri, platform bamsz web tabanl uygulama çözümleri yaratr. Kurulu, çalan, tedarikçi, müteri ve i orta ilikilerini tek noktadan yöneten hizmetler sunar. Sizin ihtiyacnz müterilerinizi tanmak, potansiyelinizi görmek, verimli i yapmak; EKONT’un ii size uygun teknoloji çözümlerini kullanmnza sunmaktr.

EKONT, gerçekletirdii projelerde müterilerinin kendi iine odaklanmasn birincil misyon olarak alglar. Müteriler kendi ilerini daha verimli hale getirmeye odaklanrken ihtiyaç duyulan teknoloji çözümlerini, stratejik iortaklklar, geni çözüm yelpazesi ve uzman kadrosu ile mevcut i yaplarna uygun halde sunar.

Özel çözüm e-i yazlmlar, sektörel uygulamalar ve otomasyon sistemleri alannda süreç analizi, teknik altyap danmanl, veri modelleme, sistem tasarm, uygulama gelitirme, entegrasyon, eitim ve bakm hizmetleri verir.

EKONT’un stratejisi müterileri ile uzun vadeli i ortakl yaratmaya dayanr. EKONT, müterilerinin çizgisini daima yükseltmek amacyla gelecekte yaanacak olan deiimlere kar kendini önceden adapte eder ve onlar bu dorultudaki hedef ve potansiyellerine göre hazrlar.

EKONT’un misyonu, teknoloji odakl yeni i kollarndan faydalanarak, varolan müterileri gelitirdii güçlü sinerjiyi çoklu e-i frsatlarna dönütürmek ve yine müterileri için katma deer yaratmaktr.

EKONT’un amac, proje hedeflerinin ötesine odaklanm ve birbirlerini tamamlayc uzmanlk alanlarnda çalan ekibi ile; uzun vadeli stratejileri takip eden yazlmlar üretmek, %100 müteri memnuniyetine dayanan koulsuz pozitif referans salamaktr. Bu bilinç ile hazrlanan EKONT çözümleri artsz olarak önceden belirlenmi süre ve bütçe dahilinde tamamlanr.

Kurulduu günden bu yana aratrma ve gelitirmenin önemine inanan EKONT’un düzenli ve sürekli ar-ge yatrmlar mevcuttur. EKONT Ar-Ge, EKONT Internet Çözümleri'nin müterilerine daha verimli ve güçlü çözümler sunabilmesi için gereken çalmalar kendi bünyesinde yürütmekte, üniversiteler ile ar-ge ibirlikleri kurarak teknoloji odakl sinerji yaratmaktadr.
Copyright © 2018
| rnlerimiz | Hakkmzda | zmlerimiz | Portfymz | letiim | Sipari |
XML versiyonu iin tklaynz Bu site DyNA erik Ynetim Sistemi zerinde almaktadr.
Site Map Site Map